دوشنبه 06 تير 1401 در 19:09       4 نظر       1335 بازدید    
0 + - 0
کد خبر : 3006
| ف | | | |

گزیده ای از سخنان استاد ارجمند آیت الله سیدان

*محقق لما حققتم و مبطل لما ابطلتم*

حق می دانم آن چه را شما حق دانستید و باطل می دانم آن چه را شما باطل دانستید


*محقق لما حققتم و مبطل لما ابطلتم*
download

نظرات