دروس
# دریافت متن فیلم صوت
1 توحید صدوق - جلسه دوم - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
2 توحید صدوق - جلسه اول - ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
3 توحید صدوق - جلسه پنجاه و چهارم - ۱۴۰۲/۱۰/۱۳
4 توحید صدوق - جلسه پنجاه و سوم - ۱۴۰۲/۱۰/۱۲
5 توحید صدوق - جلسه پنجاه و دوم - ۱۴۰۲/۱۰/۱۱
6 توحید صدوق - جلسه پنجاه و یکم - ۱۴۰۲/۱۰/۱۰
7 شرح ادعیه صحیفه سجادیه - جلسه هشتم - ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
8 توحید صدوق - جلسه پنجاهم - ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
9 توحید صدوق - جلسه چهل و نهم - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
10 شرح ادعیه صحیفه سجادیه - جلسه هفتم - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
11 توحید صدوق - جلسه چهل و هشتم - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
12 توحید صدوق - جلسه چهل و هفتم - ۱۴۰۲/۰۹/۲۲
13 درس تفسیر قرآن - جلسه نهم - ۱۴۰۲/۰۹/۲۲
14 توحید صدوق - جلسه چهل و ششم - ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
15 توحید صدوق - جلسه چهل و پنجم - ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
16 توحید صدوق - جلسه چهل و چهارم - ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
17 توحید صدوق - جلسه چهل و سوم - ۱۴۰۲/۰۹/۱۵
18 توحید صدوق - جلسه چهل و دوم - ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
19 توحید صدوق - جلسه چهل و یکم - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
20 شرح ادعیه صحیفه سجادیه - جلسه ششم - ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
1 2 3 4... 110