چهارشنبه 17 آذر 1400 در 19:17       4 نظر       1126 بازدید    
0 + - 0
کد خبر : 2997
| ف | | | |

دهه آخر صفر/ حسینیه مرحوم اردکانیان 1400


دهه آخر صفر ۱۴۰۰( حسینیه اردکانیان) - روز اول - ۲۱ صفر
دهه آخر صفر ۱۴۰۰( حسینیه اردکانیان) - روز دوم - ۲۲ صفر
دهه آخر صفر ۱۴۰۰( حسینیه اردکانیان) - روز سوم - ۲۳ صفر
دهه آخر صفر ۱۴۰۰( حسینیه اردکانیان) - روز چهارم - ۲۴ صفر
دهه آخر صفر ۱۴۰۰( حسینیه اردکانیان) - روز پنجم - ۲۵ صفر
دهه آخر صفر ۱۴۰۰( حسینیه اردکانیان) - روز ششم - ۲۶ صفر

نظرات