1095 بازدید | 4 نظر | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵

اساس حرکت صحیح، حرکت عقلانی است

1032 بازدید | 3 نظر | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳

جداسازی افکار ناصحیح بشری از وحی