۱۳۹۴/۰۱/۱۹

مناظره با آیت الله جوادی پیرامون مسأله‏ اى از معاد/ منابع و ارجاعات

فهرست منابع 1 - الإحتجاج، لأبى منصور أحمدبن على بن أبى طالب الطبرسى، ناشر: نشر المرتضى،، 1403 ه. ق. ...

۱۳۹۴/۰۱/۱۹

مناظره با آیت الله جوادی پیرامون مسأله‏ اى از معاد/جلسه هشتم

خلاصه آنچه بحث شد این بود که آخوند ملاصدرا معاد را به عنوان معاد جسمانى مطرح کرده است

۱۳۹۴/۰۱/۱۹

مناظره با آیت الله جوادی پیرامون مسأله‏ اى از معاد/جلسه هفتم

پس از این که معلوم شد که مرحوم آخوند، مکرّراً تصریح فرموده به اینکه معاد جسمانى است...

۱۳۹۴/۰۱/۱۹

مناظره با آیت الله جوادی پیرامون مسأله‏ اى از معاد/جلسه ششم

استاد سیدان: بعد از این که در جلسه گذشته اعتراف شد بر این که ظواهر آیات و مدارک شرعى اکثراً دلالت بر حرف محدثین دارد، یعنى محشور در قیامت انسان‏ها هستند با ابدان عنصرى مادى؛ و لکن آیات و روایات دیگرى در مقام موجود است که ممکن است مسلک صدرالمتألهین را اثبات کند.

۱۳۹۴/۰۱/۱۹

مناظره با آیت الله جوادی پیرامون مسأله‏ اى از معاد/جلسه پنجم

استاد سیدان: مطلب به این جا رسید که فرمودید در شرع احکامى براى جسم اخروى اثبات و احکامى سلب شده است. ...

۱۳۹۴/۰۱/۱۹

مناظره با آیت الله جوادی پیرامون مسأله‏ اى از معاد/جلسه چهارم

استاد سیدان: خلاصه‏ اى از آن چه تاکنون صحبت شد این است که: میزان واقعى در بحث معاد عبارت است از وحى که از راه مدارک شرعى، آیات و روایات، با قطعیت دلالت و سند اثبات میشود.

۱۳۹۴/۰۱/۱۹

مناظره با آیت الله جوادی پیرامون مسأله‏ اى از معاد/جلسه سوم

استاد سیدان: گفتار به این جا رسید که فرمودید نظر آخوند ملاصدرا همان نظر محدثین و علماء اسلام است، که قائلند به معاد جسمانى. ...

۱۳۹۴/۰۱/۱۹

مناظره با آیت الله جوادی پیرامون مسأله‏ اى از معاد/جلسه دوم

استاد سیدان: بیان خلاصه‏ اى از جلسه گذشته: 1 - تثبیت حجیت عقل و این که زیربناى همه حجج و أدلّه عقل است. ...

۱۳۹۴/۰۱/۱۹

مناظره با آیت الله جوادی پیرامون مسأله‏ اى از معاد/جلسه اول

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللَّه رب العالمین و صلّى اللَّه على خیر خلقه محمّد وآله الطّاهرین واللعن على اعدائهم أجمعین إلى یوم الدّین.