تاریخ : 31/مرداد/1398 - 15:50
کد خبر : 2838
سرویس خبری : تصاویر
 

دیدار عمومی حضرت آیت الله سیدان در روز عید غدیر - 98

دیدار عمومی حضرت آیت الله سیدان در روز عید غدیر - 98