تاریخ : 27/اسفند/1393 - 14:28
کد خبر : 2456
سرویس خبری : فیلم
 

اهمیت توجه دائمی به خالق

اهمیت توجه دائمی به خالق

فرمایشات حضرت آیت الله سیدان در خصوص استفاده از اوقات مختلف در راستای توجه به خالق