جمعه 09 شهريور 1397 در 11:40       0 نظر       1435 بازدید    
0 + - 0
کد خبر : 2663
| ف | | | |

سخنرانی حضرت آیت الله سیدان در یازدهمین اجلاس غدیر

سخنرانی حضرت آیت الله سیدان در یازدهمین اجلاس غدیر
سخنرانی حضرت آیت الله سیدان در یازدهمین اجلاس غدیر
سخنرانی حضرت آیت الله سیدان در یازدهمین اجلاس غدیر
سخنرانی حضرت آیت الله سیدان در یازدهمین اجلاس غدیر
سخنرانی حضرت آیت الله سیدان در یازدهمین اجلاس غدیر
سخنرانی حضرت آیت الله سیدان در یازدهمین اجلاس غدیر
سخنرانی حضرت آیت الله سیدان در یازدهمین اجلاس غدیر
سخنرانی حضرت آیت الله سیدان در یازدهمین اجلاس غدیر
سخنرانی حضرت آیت الله سیدان در یازدهمین اجلاس غدیر
سخنرانی حضرت آیت الله سیدان در یازدهمین اجلاس غدیر
سخنرانی حضرت آیت الله سیدان در یازدهمین اجلاس غدیر
سخنرانی حضرت آیت الله سیدان در یازدهمین اجلاس غدیر

نظرات