دوشنبه 05 شهريور 1397 در 12:25       0 نظر       1037 بازدید    
0 + - 0
کد خبر : 2656
| ف | | | |

نشست خبری یازدهمین اجلاس بزرگداشت غدیر

نشست خبری یازدهمین اجلاس بزرگداشت غدیر
نشست خبری یازدهمین اجلاس بزرگداشت غدیر
نشست خبری یازدهمین اجلاس بزرگداشت غدیر
نشست خبری یازدهمین اجلاس بزرگداشت غدیر
نشست خبری یازدهمین اجلاس بزرگداشت غدیر
نشست خبری یازدهمین اجلاس بزرگداشت غدیر
نشست خبری یازدهمین اجلاس بزرگداشت غدیر
نشست خبری یازدهمین اجلاس بزرگداشت غدیر
نشست خبری یازدهمین اجلاس بزرگداشت غدیر
نشست خبری یازدهمین اجلاس بزرگداشت غدیر

نظرات