شنبه 03 آبان 1399 در 00:00       0 نظر       122 بازدید    
0 + - 0
کد خبر : 2464
| ف | | | |

درسی از دریای معارف امام حسن عسکری(علیه السلام)

و قال العسکری علیه السلام: ریاضة الجاهل ورد المعتاد عن عادته کالمعجز. امام حسن عسکری علیه السلام می فرمایند: پرورش دادن جاهل و ترک دادن کسی که به چیزی عادت کرده هم چون معجزه است.

مواظبت کنیم که به گناهانی همچون نگاه به نامحرم، گوش دادن به موسیقی های لهو و لعب، غیبت، دروغ و گناهان دیگر عادت نکنیم، چرا که اگر این گناهان برای انسان تبدیل به عادت شود، به بیان این امام همام علیه السلام زدودن این عادت امری بسی مشکل و هم چون معجزه است.
کما اینکه پرورش جاهل و راهنمایی او امری دشوار است. البته در این روایت جاهل به معنای بی سواد نیست، چرا که بی سواد را می توان با ارائه معارف صحیح و هدایت به راه راست خواند و او را تربیت کرد، منظور از جاهل کسی است که نسبت به حق جهل دارد و در این جهل خود پافشاری می کند و به تعبیر امروز ما 'به هیچ صراطی مستقیم نمی شود'

از بیانات حضرت آیت الله سیدان

نظرات