386 بازدید | 1 نظر | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵

اساس حرکت صحیح، حرکت عقلانی است

335 بازدید | 1 نظر | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳

جداسازی افکار ناصحیح بشری از وحی