909 بازدید | 15 نظر | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵

اساس حرکت صحیح، حرکت عقلانی است

840 بازدید | 11 نظر | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳

جداسازی افکار ناصحیح بشری از وحی