دروس
# دریافت متن فیلم صوت
1 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه پنجاه و هفتم - ۱۴۰۰/۱۲/۲۴
2 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه پنجاه و ششم - ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
3 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه پنجاه و پنجم - ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
4 شرح ادعیه صحیفه سجادیه - جلسه هشتم - ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
5 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه پنجاه و چهارم - ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
6 توحید صدوق - جلسه دوازدهم - ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
7 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه پنجاه و سوم - ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
8 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه پنجاه و دوم - ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
9 توحید صدوق - جلسه یازدهم - ۱۴۰۰/۱۲/۱۱
10 نقد و بررسی نهایة الحکمه - جلسه سیزدهم - ۱۴۰۰/۱۲/۰۹
11 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه پنجاه و یکم - ۱۴۰۰/۱۲/۰۹
12 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه پنجاهم - ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
13 توحید صدوق - جلسه دهم - ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
14 درس تفسیر قرآن - جلسه چهاردهم - ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
15 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه چهل و نهم - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
16 نقد و بررسی نهایة الحکمه - جلسه دوازدهم - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
17 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه چهل و هشتم - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
18 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه چهل و هفتم - ۱۴۰۰/۱۲/۰۱
19 شرح ادعیه صحیفه سجادیه - جلسه هفتم - ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
20 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه چهل و ششم - ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
1 2 3 4... 100