دروس
# دریافت متن فیلم صوت
1 عقل و وحی - جلسه سوم - ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
2 عقل و وحی - جلسه دوم - ۱۴۰۱/۰۲/۱۹
3 عقل و وحی - جلسه اول - ۱۴۰۱/۰۲/۱۸
4 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه پنجاه و هفتم - ۱۴۰۰/۱۲/۲۴
5 نقد و بررسی نهایة الحکمه - جلسه پانزدهم - ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
6 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه پنجاه و ششم - ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
7 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه پنجاه و پنجم - ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
8 شرح ادعیه صحیفه سجادیه - جلسه هشتم - ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
9 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه پنجاه و چهارم - ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
10 توحید صدوق - جلسه دوازدهم - ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
11 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه پنجاه و سوم - ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
12 نقد و بررسی نهایة الحکمه - جلسه جهاردهم - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
13 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه پنجاه و دوم - ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
14 توحید صدوق - جلسه یازدهم - ۱۴۰۰/۱۲/۱۱
15 نقد و بررسی نهایة الحکمه - جلسه سیزدهم - ۱۴۰۰/۱۲/۰۹
16 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه پنجاه و یکم - ۱۴۰۰/۱۲/۰۹
17 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه پنجاهم - ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
18 توحید صدوق - جلسه دهم - ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
19 درس تفسیر قرآن - جلسه چهاردهم - ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
20 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه چهل و نهم - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
1 2 3 4... 100