دروس
# دریافت متن فیلم صوت
1 توحید صدوق - جلسه سی و هفتم - ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
2 توحید صدوق - جلسه سی و ششم - ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
3 توحید صدوق - جلسه سی و پنجم - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
4 درس تفسیر قرآن - جلسه هفتم - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
5 توحید صدوق - جلسه سی و چهارم - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
6 توحید صدوق - جلسه سی و سوم - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
7 شرح ادعیه صحیفه سجادیه - جلسه پنجم - ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
8 توحید صدوق - جلسه سی و دوم - ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
9 توحید صدوق - جلسه سی و یکم - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
10 درس تفسیر قرآن - جلسه ششم - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
11 توحید صدوق - جلسه سی ام - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
12 توحید صدوق - جلسه بیست و نهم - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
13 توحید صدوق - جلسه بیست و هشتم - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
14 شرح ادعیه صحیفه سجادیه - جلسه چهارم - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
15 توحید صدوق - جلسه بیست و هفتم - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
16 توحید صدوق - جلسه بیست و ششم - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
17 درس تفسیر قرآن - جلسه پنجم - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
18 توحید صدوق - جلسه بیست و پنجم - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
19 توحید صدوق - جلسه بیست و چهارم - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
20 توحید صدوق - جلسه بیست و سوم - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
1 2 3 4... 109