دروس
# دریافت متن فیلم صوت
1 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه پنجاه و چهارم - ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
2 توحید صدوق - جلسه دوازدهم - ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
3 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه پنجاه و سوم - ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
4 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه پنجاه و دوم - ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
5 توحید صدوق - جلسه یازدهم - ۱۴۰۰/۱۲/۱۱
6 نقد و بررسی نهایة الحکمه - جلسه سیزدهم - ۱۴۰۰/۱۲/۰۹
7 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه پنجاه و یکم - ۱۴۰۰/۱۲/۰۹
8 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه پنجاهم - ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
9 توحید صدوق - جلسه دهم - ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
10 درس تفسیر قرآن - جلسه چهاردهم - ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
11 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه چهل و نهم - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
12 نقد و بررسی نهایة الحکمه - جلسه دوازدهم - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
13 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه چهل و هشتم - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
14 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه چهل و هفتم - ۱۴۰۰/۱۲/۰۱
15 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه چهل و ششم - ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
16 درس تفسیر قرآن - جلسه سیزدهم - ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
17 توحید صدوق - جلسه نهم - ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
18 نقد و بررسی نهایة الحکمه - جلسه یازدهم - ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
19 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه چهل و پنجم - ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
20 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه چهل و چهارم - ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
1 2 3 4... 100