دروس
# دریافت متن فیلم صوت
1 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه نهم - ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
2 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه هشتم - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
3 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه هفتم - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
4 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه ششم - ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
5 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه پنجم - ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
6 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه چهارم - ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
7 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه سوم - ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
8 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه دوم - ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
9 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه اول - ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
10 شرح ادعیه صحیفه سجادیه - جلسه بیست و یکم - ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
11 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه شانزدهم - ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
12 درس تفسیر قرآن جلسه بیستم - ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
13 نقد و بررسی نهایة الحکمه - جلسه پانزدهم - ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
14 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه پانزدهم - ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
15 شرح ادعیه صحیفه سجادیه - جلسه بیستم - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
16 توحید صدوق - جلسه شانزدهم - ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
17 درس تفسیر قرآن جلسه نوزدهم - ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
18 نقد و بررسی نهایة الحکمه - جلسه چهاردهم - ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
19 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه چهاردهم - ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
20 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه سیزدهم - ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
1 2 3 4... 92