دروس
# دریافت متن فیلم صوت
1 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه سیزدهم - ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
2 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه دوازدهم - ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
3 شرح ادعیه صحیفه سجادیه - جلسه پنجم - ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
4 توحید صدوق - جلسه سوم - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
5 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه یازدهم - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
6 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه دهم - ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
7 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه نهم - ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
8 شرح ادعیه صحیفه سجادیه - جلسه چهارم - ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
9 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه هشتم - ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
10 توحید صدوق - جلسه دوم - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
11 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه هفتم - ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
12 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه ششم - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
13 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه پنجم - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
14 درس تفسیر قرآن - جلسه دوم - ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
15 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه چهارم - ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
16 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه سوم - ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
17 احتجاجات توحیدی و معاد - جلسه دوم - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
18 شرح ادعیه صحیفه سجادیه - جلسه سوم - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
19 درس تفسیر قرآن - جلسه اول - ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
20 شرح ادعیه صحیفه سجادیه - جلسه دوم - ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
1 2 3 4... 96