روش فقهاء و علماء اماميه در فهم معارف حقّه

نام نویسنده :
انتشارات :
روش فقهاء و علماء اماميه در فهم معارف حقّه

کتاب حاضر، در قالب سئوال و جواب، به توضیح«مکتب تفکیک» پرداخته و روش صحیح برای فهم معارف حقه را شرح می‌دهد. سپس به بررسی خطراتی که در رعایت نکردن این روش(در دو مسئله توحید و معاد) حتی علاقه‌مندان به مکتب وحی را تهدید می‌کند، می‌پردازد.