سنخيت، عينيت يا تباين!؟

نام نویسنده : آيت الله سيدجعفر سيدان
انتشارات : پارسيران
سنخيت، عينيت يا تباين!؟

چاپ دوم: 1389 ش.
توضيحات: دفتر تبليغات اسلامي قم در اسفندمـاه 1383 جلسه گفتگويي بين علماء حوزه تشكيل داد كه عده‌اي از فضلاء حوزه علميه شركت داشتند. در آن نشست پيرامون عقل و وحي از منظر فلسفه و مكتب تفكيك، بين استاد معظم و حجج اسلام آقايان غلامرضا فياضي و آقاي حميد پارسانيا مباحثي مطرح شد و نشست دوم (تكمله اين بحث) در ارديبهشت مـاه 1384 انجام شد. به دنبال اين مباحث برخي از علماء و فضلاء قم تقاضا نمودند كه اين مباحث را در حوزه علميه قم،  به‌طور ريز و مستوفي بحث كنند تا كليه فضلاء از آن بهره‌مند شوند. همان‌گونه كه ايشان در آن دو نشست اجمالاً پاسخ مثبت داده بودند، درخواست آنان را پذيرفتند و روزهاي پنجشنبه را از مشهد به قم عزيمت مي‌كردند تا ضمن هشت جلسه بحث سنخيت و عينيت حضرت حق با ماسوي الله و ردّ آن را مطرح نمودند و آن مباحث به صورت نوشتار حاضر درآمد و در اختيار دانش‌پژوهان قرار گرفت.